"Można odejść na zawsze, by stale być blisko."

ks. Jan Twardowski

POLECAMY USŁUGI W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI POGRZEBU:

- bezgotówkowa organizacja ceremonii pogrzebowej - wypłacenie zasiłku pogrzebowego
- kremacje, ekshumacje, załatwianie wszelkich formalności związanych z pochówkiem we wszystkich obrzędach
- międzynarodowe i krajowe przewozy zwłok
- wystawienia w domach pogrzebowych, własnej kaplicy pogrzebowej i kaplicach cmentarnych
- wydruk nekrologów imiennych
- karawany, autokary, galanteria żałobna
- trumny, urny, chłodnie domowe, wystroje mieszkań, kwiaty
- okazjonalne terminowe usługi dekoracyjne grobów
- całoroczna opieka nad grobami
Posiadamy francuskie zezwolenia na sprowadzanie ciał z Francji.
KAPLICA
KWIATY
URNY
TRUMNY