"Można odejść na zawsze, by stale być blisko."

ks. Jan Twardowski

Formulaires téléchargeables

Autorisations:

1. Do załatwienia wszelkich formalności związanych ze sprowadzeniem ciała
2. Do załatwienia wszelkich formalności związanych z wysyłką ciała
3. Do odbioru trumny z lotniska z Urzędu Celnego
4. Do wysyłki prochów z Polski
5. Do sprowadzenia prochów do Polski
6. Do odbioru ciała z Zakładu Medycyny Sądowej

Applications:

11. O wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
12. O wydanie zezwolenia na sprowadzenie prochów z zagranicy
13. O dokonanie odprawy sanitarnej zwłok
14. O dokonanie odprawy sanitarnej prochów

Déclaration:

21. Do załatwienia wszelkich formalności związanych ze sprowadzeniem ciała